Üdvözöljük a

Az EU 2021-2027-es költségvetésében: InvestEU program-javaslat | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az EU 2021-2027-es költségvetésében: InvestEU program-javaslat

2019. február 28.

A Bizottság a következő, 2021–2027-re vonatkozó hosszú távú uniós költségvetésben javasolja az InvestEU program létrehozását, amely egy fedél alá hozza az uniós költségvetésből hitelek és garanciák formájában nyújtott finanszírozást.

Az InvestEU összefogja a jelenleg elérhető finanszírozási programok sokaságát, és kibővíti az Európai Beruházási Terv sikeres modelljét (ennek kommunikációja ugyancsak InvestEU néven futott).

 

Az InvestEU program segítségével a Bizottság további lendületet ad a munkahelyteremtésnek, a beruházásoknak és az innovációnak.

 

Az új program az InvestEU Alapból, az InvestEU Tanácsadó Platformból és az InvestEU Portálból áll majd.

 

1. InvestEU Alap

Az európai beruházási terv sikerére építve az InvestEU Alap folytatja a köz- és magánbefektetések mobilizálását az EU-ban, hogy segítsen megszüntetni a még mindig jelentős mértékű beruházáshiányt Európában.

Az új Alap konkrétan:

  • Kevesebből többet ér el: A Bizottság 15,2 milliárd EUR elkülönítését javasolja az InvestEU Alap részére. Ez lehetővé teszi az uniós költségvetés számára egy 38 milliárd eurós garancia nyújtását, amelyet stratégiailag fontos projektek támogatására lehet felhasználni uniószerte. A magán- és közszférabeli beruházások bevonásával a Bizottság várakozásai szerint az InvestEU Alap több mint 650 milliárd EUR-t kitevő további beruházást mobilizál az egész EU-ban a 7 éves időszak során;
  • Diverzifikált, rugalmas portfóliót hoz létre: Az InvestEU Alap négy szakpolitikai területet támogat – fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; kis- és középvállalkozások; valamint szociális beruházás és készségek. Az InvestEU továbbá rugalmas is lesz: képes lesz reagálni a piac változásaira és az idővel változó szakpolitikai prioritásokra;
  • Észszerűsít és egyszerűsít: Az InvestEU program egységes, koherens irányítási struktúrával és jelentéstételi követelményekkel rendelkezik majd és biztosítja az átfedések elkerülését. Egyetlen alap fogja össze majd a sok különböző, uniós szintű finanszírozási eszközt, és az ezekből következő, őket kísérő alkalmazandó szabályokat. Ezáltal erősebb fókusz helyeződne a szakpolitikai területekre és célkitűzésekre. A Párizsi Megállapodás szerinti éghajlat-politikai célkitűzéseink teljesítéséhez nyújtott segítségtől a szociális jogok európai pillére szerinti kötelezettségvállalásaink teljesítéséig az InvestEU erősen kapcsolódik az EU politikai prioritásaihoz;
  • Finanszírozási partnereink helyi, nemzeti és uniós tapasztalatára épít: Tekintettel az EU közszektorbeli bankjaként játszott szerepére, arra, hogy minden tagállamban működhet, és az ESBA irányításában szerzett tapasztalatára, az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport marad továbbra is a Bizottság fő pénzügyi partnere az InvestEU keretében. Ezenkívül a tagállamok nemzeti és regionális fejlesztési bankjai, valamint speciális szakértelmet és tapasztalatot kínáló egyéb intézmények lehetnek pénzügyi partnerek, bizonyos feltételek mellett;
  • Segít a tagállamoknak uniós forrásaik hatékonyabb mozgósításában: A tagállamoknak lehetőségük lesz a számukra allokált kohéziós politikai források egy részének az InvestEU költségvetési garanciához való átirányítására. Az Alapba átirányított források uniós garanciában és annak magas hitelminősítésében részesülnek, ami nagyobb pénzügyi kapacitást biztosít a nemzeti és regionális beruházásokhoz. Ha a tagállamok emellett döntenek, a forrásokat az adott ország számára elkülönítik. Az InvestEU Alap zökkenőmentes bevezetésének megkönnyítése érdekében a Bizottság azon is dolgozik, hogy tovább egyszerűsítse az InvestEU-n keresztül csatornázott tagállami pénzek állami támogatási szabályok szerinti kezelését.

2. InvestEU Tanácsadó Platform

A beruházási terv Európai Beruházási Tanácsadó Platformjának modelljére építve az InvestEU Tanácsadó Platform a projektfejlesztési tanácsadás egyablakos ügyintézési pontjába integrálja majd a jelenleg elérhető 13 különböző tanácsadó szolgálatot. A platform technikai támogatást és tanácsadást nyújt majd, hogy segítse a projektek előkészítését, kidolgozását, strukturálását és végrehajtását, beleértve a kapacitásépítést.

 

3. Beruházási Projektek Európai Portálja

A beruházási tervhez tartozó Beruházási Projektek Európai Portálja növeli a beruházási projektek ismertségét az EU-ban, és az InvestEU program keretében tovább fog működni. A portál a befektetők és a projektgazdák összekapcsolását szolgálja azáltal, hogy könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát adatbázist biztosít, amely ismertebbé teszi a projekteket és lehetővé teszi a befektetők számára, hogy az őket érdeklő szektorban vagy helyszínen befektetési lehetőségeket találjanak.

 

A strukturális reformok továbbra is elengedhetetlenek

Az uniós finanszírozás önmagában nem oldja meg a beruházások alacsony szintje jelentette problémát Európában. A tagállamoknak minden rendelkezésre álló támogatást fel kell használniuk a beruházás nemzeti akadályainak megszüntetéséhez és üzleti környezetük javításához, mindenekelőtt az európai szemeszter országspecifikus ajánlásainak végrehajtásával. Május 31-én a Bizottság javaslatot tett a reformtámogató program létrehozására, amely minden uniós tagállamban támogatja a kiemelt reformokat, és 25 milliárd euró teljes költségvetéssel rendelkezik. Ez az új program a reformok pénzügyi támogatását, valamint technikai támogatást és szakértelmet foglal magában.

 

A következő lépések

 

A hosszú távú átfogó uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források felhasználásával a lehető leghamarabb konkrét eredményeket lehessen felmutatni. A késedelem azt jelentené, hogy továbbra is alacsony szintű magán- és állami beruházásokkal kell szembenéznünk az EU-ban, aminek érezhető következményei lennének a munkahelyteremtésre és a növekedésre a tagállamokban.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

 

A tagállamok politikai megállapodásra jutottak az InvestEU nevű javasolt program kapcsán, aminek köszönhetően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megkezdhetik a program elfogadásáról szóló intézményközi vitát. Az InvestEU könnyen elérhetővé és hatékonyabbá teszi az uniós finanszírozást a beruházási projektek számára. A program egyetlen közös márkanév alatt összpontosítja majd a beruházások támogatására jelenleg rendelkezésre álló 14 uniós pénzügyi eszközt.

 

Háttér-információk

 

Az európai beruházási terv elindítása óta javultak a beruházási feltételek Európában, a tagállamok által végrehajtott strukturális reformoknak, a kedvezőbb gazdasági helyzetnek, valamint az olyan beavatkozásoknak köszönhetően, mint az ESBA. Mindazonáltal még mindig jelentős mértékű a beruházáshiány Európában:

  • A magasabb kockázattal járó tevékenységekbe, például a kutatásba és innovációba való beruházás még mindig elégtelen, ami káros hatással lehet az Unió ágazati és gazdasági versenyképességére, valamint polgárai életminőségére;
  • Az infrastrukturális beruházási tevékenységek a 2009. évi 2,2%-ról lecsökkenve 2016-ban az uniós GDP 1,8%-át tették ki az EU-ban;
  • A technológiai változás és a globális versenyképesség fényében kezelnünk kell továbbá az EU strukturális beruházási igényeit is, többek között az innováció, a készségek, az infrastruktúra, a kis- és középvállalkozások kapcsán, valamint kezelnünk kell az olyan kulcsfontosságú társadalmi kihívásokat, mint a fenntarthatóság és az elöregedő népesség.

Az európai beruházási tervet – a Juncker-tervet – 2014 novemberében indították el azzal a céllal, hogy visszafordítsák az alacsony beruházási szintek lefelé tartó tendenciáját, és Európa a gazdasági fellendülés útjára lépjen. Az európai beruházási terv Európai Stratégiai Beruházási Alapja keretében jóváhagyott műveletek 2018. májusi állás szerint várhatóan 287 milliárd eurót kitevő beruházást mozgósítanak. Körülbelül 635 000 kis- és középvállalkozás számára javul majd várhatóan a finanszírozáshoz való hozzáférés.

 

2017. december 12-én az Európai Parlament és a tagállamok megállapodtak az ESBA megerősítésére és beruházási céljának 2020 végéig 500 milliárd euróra való bővítésére vonatkozó rendeletről. Az ESBA 2.0 rendelet 2017. december 30-án lépett hatályba.

 

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló, 2017. június 28-i bizottsági vitaanyag hangsúlyozta, hogy kevesebből többet kell elérni, és a költségvetési korlátok idején mozgósítani kell az uniós költségvetést.

 

Az ESBA független értékelése, amelyet 2018. júniusban tettek közzé, arra a következtetésre jutott, hogy az uniós garancia hatékony módja az EBB által végrehajtott kockázatosabb műveletek volumene növelésének, és a finanszírozási eszközökhöz képest kevesebb költségvetési forrást használ. Kiemeli továbbá, hogy folytatni kell az innováció finanszírozásához való hozzáférést, valamint meg kell erősíteni a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiákat.

 

További információk

 

Tájékoztató: InvestEU program – kérdések és válaszok

Tájékoztató: Mi az InvestEU?

Tájékoztató: InvestEU – mit fog finanszírozni?

Az InvestEU program létrehozásáról szóló rendeletjavaslat

 

Forrás: ec.europa.eu